“Ông ngoại” rót 22 triệu USD vào bất động sản TP HCM đầu năm 2024

Hoạt kinh doanh bất động sản ở TP HCM trong tháng 1/2024 ghi nhận vốn góp đạt 22 triệu USD, chiếm 23,7% tổng số góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Mới hơn Cũ hơn