sống kham khổ

Đi làm vài năm tích cóp tiền mua nhà, rồi “ôm cục nợ” hàng chục năm, sống kham khổ hay đem tiền đi đầu tư và mua nhà sau?

Đi làm vài năm tích cóp tiền mua nhà, rồi “ôm cục nợ” hàng chục năm, sống kham khổ hay đem tiền đi đầu tư và mua nhà sau? “An cư lạc nghiệp”, dù phải vay thêm ngân hàng 50 – 70% giá trị tài sản rồi ôm cục nợ hàng chục năm. Quan điểm này có còn đúng?…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào