Sở Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội lập đoàn kiểm tra liên ngành, ráo riết xử lý dự án “ôm đất” bỏ hoang

Hà Nội lập đoàn kiểm tra liên ngành, ráo riết xử lý dự án “ôm đất” bỏ hoang Đoàn kiểm tra liên ngành của Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức chậm triển khai, vi phạm Luật Đ…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào