nhà ở cho công nhân

Bộ Xây dựng đề nghị tăng thanh tra, kiểm tra việc phát triển nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đề nghị tăng thanh tra, kiểm tra việc phát triển nhà ở xã hội Bộ Xây dựng cho rằng cần tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện các chính sách, chương trình phát triển nhà ở xã hội trên …

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào