Sông Cửu Long

Nhiều dự án giao thông ‘khủng’ sắp được triển khai tại đồng bằng sông Cửu Long

Nhiều dự án giao thông ‘khủng’ sắp được triển khai tại đồng bằng sông Cửu Long Giao thông cách trở là một trong những nút thắt kìm hãm sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Theo Quy hoạch phát triển giao thông đến năm 2030, tầm nhì…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào