CEO KDI Holdings

CEO KDI Holdings: Cho phép mở cửa trở lại là ‘vaccine’ cho doanh nghiệp

CEO KDI Holdings: Cho phép mở cửa trở lại là ‘vaccine’ cho doanh nghiệp Ông Đỗ Tuấn Anh, Tổng giám đốc KDI Holdings, cho rằng triển vọng của nền kinh tế vẫn rất khả quan. Chủ trương mở cửa trở lại, sống thích nghi với dịch giống như liều ‘vaccine’ c…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào