vốn tín dụng

Nợ vay bất động sản tiến sát mốc 700.000 tỷ đồng

Nợ vay bất động sản tiến sát mốc 700.000 tỷ đồng Trong báo cáo về thị trường bất động sản quý III vừa công bố, Bộ Xây dựng cho biết, dư nợ tín dụng bất động sản tính tới ngày 30/9 là khoảng 682.594 tỷ đồng, tương đương khoảng 30 tỷ USD. Dự án đang…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào