doanh nghiệp gia đình

Sơ phác hệ sinh thái Năm Sao Group của doanh nhân Trần Văn Mười

Sơ phác hệ sinh thái Năm Sao Group của doanh nhân Trần Văn Mười Khác với người anh – cố doanh nhân Trần Văn Cường, ông Trần Văn Mười lại chọn khởi nghiệp ở phía Nam trong lĩnh vực phân bón, để tới nay thành danh với Năm Sao Group – tập đoàn đa ngành…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào