Mario Startlight

Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch dự án đầu tư xây dựng hạ tầng tại Trưng Vương, Uông Bí

Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch dự án đầu tư xây dựng hạ tầng tại Trưng Vương, Uông Bí UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và dịch vụ thương mại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí. …

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào