kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo

Hà Nội chưa “chốt” kiến trúc “xứ Đông Dương” của cầu Trần Hưng Đạo

Hà Nội chưa “chốt” kiến trúc “xứ Đông Dương” của cầu Trần Hưng Đạo Lãnh đạo UBND TP Hà Nội khẳng định, đến nay vẫn chưa “chốt” phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo. Đồng thời, thành phố sẽ tổ chức triển lãm, trưng cầu lấy ý kiến rộng rãi về các phư…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào