huỷ hợp đồng

Thế Giới Di Động ra thông báo chấm dứt thuê trước hạn mặt bằng

Thế Giới Di Động ra thông báo chấm dứt thuê trước hạn mặt bằng Một chủ mặt bằng ở Bình Định vừa nhận được công văn Thế Giới Di Động gửi về việc chấm dứt hợp đồng thuê trước hạn. Ông cho biết bản thân cũng muốn lấy lại mặt bằng. Dự án đang mở bán: …

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào