UBNDTP HCM

Đề xuất thi tuyển quốc tế quy hoạch không gian ngầm TP.HCM

Đề xuất thi tuyển quốc tế quy hoạch không gian ngầm TP.HCM Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM vừa báo cáo UBND thành phố về việc triển khai công tác lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị và quy chế quản lý không gian ngầm đô thị chung trên địa …

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào