Ngôi sao Việt

Chủ dự án D’Capitale vay 1.900 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Chủ dự án D’Capitale vay 1.900 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chỉ trong hơn 2 tháng gần đây, bộ đôi thành viên của Tân Hoàng Minh Group là Ngôi Sao Việt và Soleil đã hút về 3.500 tỷ đồng qua phương thức phát hành trái phiếu. Dự án đang mở bán: The Oc…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào