Luật Kinh doanh bất động sản

Đề xuất cấm cá nhân môi giới bất động sản độc lập

Đề xuất cấm cá nhân môi giới bất động sản độc lập Bộ Xây dựng kiến nghị chỉnh sửa một số nội dung trong chính sách về kinh doanh môi giới BĐS để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện môi giới được chuyên nghiệp. Dự án đang mở bán: The Ocean…

Bất động sản Bảo Minh Land

Phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở đạt 27 m2 sàn/người

Phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở đạt 27 m2 sàn/người Theo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27 m2 sàn/người. Dự án đang mở bán: The Oce…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào