trả cổ tức

TCH tăng vốn, triển khai 2 dự án lớn tại Hải Phòng với lợi nhuận ước đạt 3.350 tỷ đồng

TCH tăng vốn, triển khai 2 dự án lớn tại Hải Phòng với lợi nhuận ước đạt 3.350 tỷ đồng Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) vừa thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%, tương đương phát hành…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào