xây dựng trái phép

Nhiều người lợi dụng kẽ hở, “lách” luật để đầu cơ đất đai tại Đồng Nai

Nhiều người lợi dụng kẽ hở, “lách” luật để đầu cơ đất đai tại Đồng Nai Theo Phó giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Ngọc Thường, qua rà soát, tại Đồng Nai có nhiều trường hợp đồng sở hữu 1 thửa đất nông nghiệp, cá biệt có trường hợp đến 40 người đồng sở hữu 1 …

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào