chuyển đổi đất rừng

Trao cơ chế đặc thù chuyển đất rừng cho một số địa phương: Cần xem xét kỹ

Trao cơ chế đặc thù chuyển đất rừng cho một số địa phương: Cần xem xét kỹ Đối với nội dung trao thẩm quyền quyết định chuyển đổi đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ từ 50 ha đến dưới 500 ha cho địa phương, một số đại biểu cho rằng phải cân nhắc một các…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào