vi phạm pháp luật

Đề nghị tăng thanh tra, kiểm tra việc phát triển nhà ở xã hội

Đề nghị tăng thanh tra, kiểm tra việc phát triển nhà ở xã hội Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện các chính sách, chương trình phát triển nhà ở xã hội. Dự án đang mở bán: …

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào