phát hành trái phiếu

Trái phiếu bất động sản nở rộ, nhà đầu tư có quá lo ngại?

Trái phiếu bất động sản nở rộ, nhà đầu tư có quá lo ngại? Phát hành trái phiếu để phát triển dự án, đặc biệt là M&A dự án là đúng đắn và cũng là cơ hội với nhiều doanh nghiệp có năng lực quản trị dòng tiền tốt. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp sứ…

Bất động sản Bảo Minh Land

Chủ dự án D’Capitale vay 1.900 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Chủ dự án D’Capitale vay 1.900 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chỉ trong hơn 2 tháng gần đây, bộ đôi thành viên của Tân Hoàng Minh Group là Ngôi Sao Việt và Soleil đã hút về 3.500 tỷ đồng qua phương thức phát hành trái phiếu. Dự án đang mở bán: The Oc…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào