Dải ngân hà xanh

Trung tâm hành chính mới ở Tây Hồ Tây có hình hài ra sao?

Trung tâm hành chính mới ở Tây Hồ Tây có hình hài ra sao? Theo ý tưởng quy hoạch, kiến trúc đạt giải A, toàn bộ trung tâm hành chính tổng hợp – trụ sở làm việc của 12 bộ, ngành trung ương – được bao phủ bởi không gian xanh mướt. Dự án đang mở bán:…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào