tiến độ dự án

Tp.HCM kiến nghị Chính phủ khẩn trương thống nhất nguồn vốn để thực hiện dự án Vành đai 3

Tp.HCM kiến nghị Chính phủ khẩn trương thống nhất nguồn vốn để thực hiện dự án Vành đai 3 Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Tp.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các địa phương về việc huy động vốn ngân sách (Trung ương và địa phương) tham…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào