sốt đất nền

Chặn sốt đất, Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh công khai loạt quy hoạch

Chặn sốt đất, Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh công khai loạt quy hoạch Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đăng tải thông tin hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Cổng thông tin điện tử nhằm hạn chế t…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào