đô thị thông minh

Tiến trình đô thị hoá và biện pháp bảo tồn thiên nhiên ngay trong lòng phố

Tiến trình đô thị hoá và biện pháp bảo tồn thiên nhiên ngay trong lòng phố Một trong những yếu tố cốt lõi của đô thị thông minh là môi trường bền vững, những nhà phát triển đô thị cần phải có cách tiếp cận khác với các vấn đề môi trường mới có thể t…

Bất động sản Bảo Minh Land

Ấn Độ tính huy động 30 tỷ USD xây 100 thành phố thông minh

Ấn Độ tính huy động 30 tỷ USD xây 100 thành phố thông minh Ấn Độ đang lên kế hoạch phát triển tới 800 triệu m2 đô thị mỗi năm từ nay đến năm 2030 và tập trung đẩy mạnh dự án xây dựng 100 thành phố thông minh trị giá 30 tỷ USD. Dự án sắp mở bán: Vi…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào