bỏ quy định

Chuyên gia nói gì về đề xuất bỏ quy định vay vốn ưu đãi đối với người mua, thuê nhà ở xã hội?

Chuyên gia nói gì về đề xuất bỏ quy định vay vốn ưu đãi đối với người mua, thuê nhà ở xã hội? Nhiều ý kiến chuyên gia cho là bất hợp lý nếu ngân hàng nhà nước bãi bỏ quy định vay vốn ưu đãi đối với người mua, thuê nhà ở xã hội trong dự thảo đang lấy…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào