tỷ lệ giao dịch

Bất động sản “không đứng yên”, chuyên gia ngạc nhiên về hàng vạn giao dịch

Bất động sản “không đứng yên”, chuyên gia ngạc nhiên về hàng vạn giao dịch Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản, ở Việt Nam cứ một dự án ra đời chỉ cần 18 tháng là hấp thụ hết. Trong khi đó, thời gian trung bình của khu v…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào