cao tốc Bắc-Nam

Dứt khoát đảm bảo mỏ vật liệu cho dự án cao tốc Bắc – Nam

Dứt khoát đảm bảo mỏ vật liệu cho dự án cao tốc Bắc – Nam Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, vấn đề mỏ vật liệu xây dựng, dứt khoát phải bảo đảm có đủ cho dự án cao tốc Bắc – Nam. Các địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu. Dự…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào