giá trị cổ phiếu

Cen Land tăng gấp đôi vốn điều lệ, chuẩn bị cho chiến lược mua buôn nhiều dự án mới

Cen Land tăng gấp đôi vốn điều lệ, chuẩn bị cho chiến lược mua buôn nhiều dự án mới Tổng giá trị cổ phiếu chào bán và phát hành theo mệnh giá là trên 1.055 tỷ đồng. Sau khi phát hành gần 105,6 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến hơn gấp đôi lên lên …

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào