Quảng Nam cấhm dứt dự án

Quảng Nam xem xét chấm dứt hoạt động đầu tư 4 dự án khu đô thị

Quảng Nam xem xét chấm dứt hoạt động đầu tư 4 dự án khu đô thị UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi các sở có liên quan về việc chấm dứt hoạt động đầu tư của các dự án Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách Đạt 5, Khu đô thị …

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào