Gamuda Land

Một tập đoàn BĐS ngoài vừa bỏ ra hơn 1.200 tỷ thâu tóm khu đất ở Bình Dương

Một tập đoàn BĐS ngoài vừa bỏ ra hơn 1.200 tỷ thâu tóm khu đất ở Bình Dương Đơn vị này cho biết họ vẫn cam kết tăng cường sự hiện diện của mình tại thị trường Việt Nam, một thị trường hấp dẫn với các nhà phát triển quốc tế bởi yếu tố cơ bản vững chắ…

Bất động sản Bảo Minh Land

Tiến trình đô thị hoá và biện pháp bảo tồn thiên nhiên ngay trong lòng phố

Tiến trình đô thị hoá và biện pháp bảo tồn thiên nhiên ngay trong lòng phố Một trong những yếu tố cốt lõi của đô thị thông minh là môi trường bền vững, những nhà phát triển đô thị cần phải có cách tiếp cận khác với các vấn đề môi trường mới có thể t…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào