Vintech

Vị trí, tiến độ công viên phần mềm Vintech (VinGroup) Đông Anh 2021!

Vị trí, tiến độ công viên phần mềm Vintech (VinGroup) Đông Anh 2021! Dự án công viên phần mềm Vintech Đông Anh được xây dựng nhằm mục đích phát triển một khu vực làm việc công nghệ cao cho các cán bộ, chuyên gia trong và ngoài nước của các tập đoàn…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào