nhà chưa hoàn công

Thận trọng khi mua nhà chưa hoàn công và chờ sổ ở TPHCM

Thận trọng khi mua nhà chưa hoàn công và chờ sổ ở TPHCM Đơn vị nghiên cứu chỉ ra rằng, số căn nhà chưa hoàn công và chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất (sổ) tại TPHCM trong 6 tháng đầu năm chiếm đến 52% số lượng giao dịch trong thời gian q…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào