bom nợ Evergrande

Hoang lạnh, hoen gỉ bên trong những tòa nhà xây dở của “bom nợ” Evergrande

Hoang lạnh, hoen gỉ bên trong những tòa nhà xây dở của “bom nợ” Evergrande Ngoài khoản lãi trái phiếu đến hạn thanh toán vào hôm nay, Evergrande đang chịu áp lực tứ bề từ hàng trăm người mua nhà trong nước khi các dự án bị đình trệ quá lâu do thiếu …

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào