bài toán nhà ở

Hàng trăm nghìn tỷ đồng rót vào nhà ở xã hội: Ưu đãi gì để hút đầu tư?

Hàng trăm nghìn tỷ đồng rót vào nhà ở xã hội: Ưu đãi gì để hút đầu tư? Giai đoạn 2021-2025, nhu cầu về nhà ở xã hội cho các đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp khoảng 294.600 căn, tổng mức đầu tư khoảng 220.0…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào