đầu tư dự án Lạng Sơn

Hải Phát Invest và Hà Sơn đầu tư dự án hơn 3000 tỷ đồng tại Lạng Sơn

Hải Phát Invest và Hà Sơn đầu tư dự án hơn 3000 tỷ đồng tại Lạng Sơn UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có quyết định số 1845 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. Dự án sắp mở …

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào