giảm giá đất

Cắt lỗ, bán tháo đất nền có tiếp diễn?

Cắt lỗ, bán tháo đất nền có tiếp diễn? Trong tháng 7 và 8, thị trường ghi nhận tình trạng bán tháo, cắt lỗ đất nền. Chuyên gia cho rằng tình trạng này mang tính đại diện, mới chỉ phản ánh một bộ phận nhỏ. Nếu tình hình dịch bệnh kéo dài, thị trường …

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào