sức mua giảm

Giá đất trung tâm Đà Lạt có thể lên đến 500 triệu đồng/m2

Giá đất trung tâm Đà Lạt có thể lên đến 500 triệu đồng/m2 Giá BĐS TP Đà Lạt chưa từng giảm, thậm chí có xu hướng đi lên do thu hút nhiều nhà đầu tư từ các tỉnh khác đến. Trong quý III, việc siết chặt đi lại đã khiến sức mua giảm và thanh khoản rất c…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào