Công viên Kim Quy

Công viên Kim Quy – Tiến độ, vị trí, quy hoạch 2021! Bao giờ xong ?

Công viên Kim Quy – Tiến độ, vị trí, quy hoạch 2021! Bao giờ xong ? Công viên Kim Quy là dự án công viên lớn bậc nhất thủ đô Hà Nội nằm ở phía Bắc thủ đô, trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội. Dự án được đầu tư bởi tập đoàn Sun Group với quy…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào