diện tích nhà ở

Phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở đạt 27 m2 sàn/người

Phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở đạt 27 m2 sàn/người Theo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27 m2 sàn/người. Dự án đang mở bán: The Oce…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào