quy định sửa đổi điều 75 Luật Đầu tư

Doanh nghiệp địa ốc sắp hết “đau đầu” về điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại?

Doanh nghiệp địa ốc sắp hết “đau đầu” về điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại? Việc sửa đổi điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc mà doanh nghiệp phải đối mặt trong suốt giai đoạn…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào