trường đua ngựa Sóc Sơn

“TOÀN CẢNH” dự án trường đua ngựa Sóc Sơn 10.000 tỷ 2021!

“TOÀN CẢNH” dự án trường đua ngựa Sóc Sơn 10.000 tỷ 2021! Trường đua ngựa Sóc Sơn có tổng số vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng ( 420 triệu USD ) được đầu tư bởi tập đoàn Charmvit Hàn Quốc . Số vốn của chủ đầu tư vào khoảng 120 triệu USD, số tiền c…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào