Hồ Thanh Long

Đại gia Xuân Trường muốn xây khu du lịch tâm linh hơn 1.500 ha ở Hải Dương

Đại gia Xuân Trường muốn xây khu du lịch tâm linh hơn 1.500 ha ở Hải Dương Theo ý tưởng quy hoạch Khu du lịch sinh thái Hồ Thanh Long của doanh nghiệp Xuân Trường, khu du lịch sẽ có tầm cỡ quốc gia, quốc tế với các loại hình đặc trưng là lịch sử, tâ…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào