Tiền thuê đất

Những đối tượng nào được miễn, giảm tiền sử dụng đất, hồ sơ gồm những gì?

Những đối tượng nào được miễn, giảm tiền sử dụng đất, hồ sơ gồm những gì? Theo Điều 60 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, tùy từng trường hợp cụ thể, hồ sơ miễn, giảm tiền sử d…

Bất động sản Bảo Minh Land

Đối tượng nào được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021?

Đối tượng nào được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021? Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vừa được ban hành, sẽ giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Dự án đang mở bán: The Ocean View Vinhomes Ocean Pa…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào