phân lô tách thửa ở Bảo Lộc

Tình trạng phân lô, tách thửa tại TP Bảo Lộc diễn biến phức tạp

Tình trạng phân lô, tách thửa tại TP Bảo Lộc diễn biến phức tạp Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, việc các hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư hạ tầng nhằm mục đích phân lô, tách thửa trên địa bàn TP Bảo Lộc có diễn biến phức tạp. Dự án đang mở bán: The Oc…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào