KN Paradise Cam Ranh

Para Sol theo mô hình bất động sản nghỉ dưỡng văn hóa

Para Sol theo mô hình bất động sản nghỉ dưỡng văn hóa Para Sol (thuộc KN Paradise Cam Ranh) đáp ứng nhu cầu tìm kiếm địa điểm nghỉ dưỡng với nhiều trải nghiệm mới, khép kín, an toàn trong bối cảnh nền kinh tế dần hồi phục hậu Covid-19. Dự án đang …

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào