thực hiện hành vi

Doanh nghiệp địa ốc ‘còn xác’ nhưng vẫn không được cấp giấy ‘báo tử’

Doanh nghiệp địa ốc ‘còn xác’ nhưng vẫn không được cấp giấy ‘báo tử’ Nhiều doanh nghiệp địa ốc tại TP.HCM sau thời gian hình thành, tồn tại nhưng sau đó làm ăn thua lỗ, dự án bán cho khách hàng nhưng không thể hoàn thành việc bàn giao và giờ đây của…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào