Kiên Giang phê duyệt đầu tư dự án

Kiên Giang phê duyệt kêu gọi đầu tư 55 dự án trong giai đoạn 2021-2025

Kiên Giang phê duyệt kêu gọi đầu tư 55 dự án trong giai đoạn 2021-2025 Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa có quyết định số 2329 về việc phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025, với tổng số 5…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào