báo cáo gửi tới quốc hội

Đường cao tốc Bắc – Nam: Một dự án chậm tiến độ, loạt nhà thầu bị xử lý

Đường cao tốc Bắc – Nam: Một dự án chậm tiến độ, loạt nhà thầu bị xử lý Ở đoạn Cam Lộ – La Sơn, đơn vị quản lý dự án đã cảnh báo 17 nhà thầu và khiển trách 7 nhà thầu, yêu cầu thay thế chỉ huy trưởng công trường đối với một nhà thầu, điều chuyển khố…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào