phòng thương mại

Bất cập đầu tư nhà ở công nhân

Bất cập đầu tư nhà ở công nhân Tại hội thảo góp ý dự thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức mới đây, nhiều doanh nghiệp phản ánh những bất cập khi đầu tư vào nhà ở cho công nhân tại các KCN. Dự án đang mở bán: The …

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào