công nghệ thông tin

Tân Hoàng Minh đầu tư gần 3 nghìn tỷ làm dự án Khu công nghệ thông tin tập trung

Tân Hoàng Minh đầu tư gần 3 nghìn tỷ làm dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư gần 3 nghìn tỷ đồng làm dự án khu công nghệ thông tin tập trung 5 trong 1 bao gồm: Sản xuất; Nghiên cứu phát triển và đào tạo; Khu đô thị…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào