nhà ở Khánh Hoà

Khánh Hoà cần huy động khoảng 50.000 tỷ vốn tư nhân cho phát triển nhà ở đến năm 2030

Khánh Hoà cần huy động khoảng 50.000 tỷ vốn tư nhân cho phát triển nhà ở đến năm 2030 Để đạt được mục tiêu 32,6 triệu m2 sàn nhà ở đến năm 2025, Khánh Hoà cần tổng nguồn vốn là hơn 48.000 tỷ đồng. Để đạt 37 triệu m2 tổng diện tích sàn nhà ở đến năm …

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào